U bent hier Home Praktijkinfo

Praktijkinfo

 Je huisarts

 • Weet raad bij al je gezondheidsproblemen
 • Helpt bij de administratie voor allerlei attesten
 • Onderzoekt, wanneer nodig, je gehele lichaam
 • Schrijft noodzakelijke medicatie voor
 • Verwijst tijdig door naar de geneesheer specialist
 • Begeleidt je zwangerschap vanaf het prille begin 
 • Draagt zorg voor de noodzakelijke vaccinaties
 • Maakt op het juiste ogenblijk een uitstrijkje en een borstonderzoek
 • Adviseert de juiste pilkeuze
 • Snijdt een oppervlakkig gezwelletje vakkundig weg
 • Verzorgt een opgelopen wonde en hecht ze weer toe
 • Werkt samen met de verpleegkundige, diëtist(e), kinesist(e), sociale diensten
 • Steunt steeds, ook in je laatste levensfase
 • Registreert alle gegevens in een overzichtelijk dossier
 • Schoolt zich regelmatig bij
 • Doet aan wetenschappelijk onderzoek over huisartsgeneeskunde

De groepspraktijk

 • Door met meerdere artsen te gaan samenwerken krijgen we de mogelijkheden om de snel evoluerende geneeskundige wetenschap op de voet te volgen.  Door een betere organisatie van de praktijk krijgt elke arts wat meer tijd om bijscholingen te volgen.  Zo kunnen we je een betere kwaliteit van zorgen en een betere dienstverlening geven. Daarnaast heeft ook iedere arts meer mogelijkheden om een eigen familiaal en sociaal leven te leiden.
 • Wat betekent dat voor jou?  Je behoudt je eigen huisarts, je kiest hierin uiteraard wie je wenst. 
 • De andere artsen staan tot je beschikking wanneer je eigen huisarts afwezig is of niet onmiddellijk bereikbaar is.  
 • Het is onze overtuiging dat samenwerken nuttig is, hierdoor verhogen wij onze beschikbaarheid en delen we onze ervaringen.
 • Wij werken samen met hetzelfde elektronisch medische dossier, overleggen dagelijks en zorgen zo voor een continuïteit in de zorgverstrekking. Wekelijks is er een praktijkoverleg waarbij we wat moeilijkere medische patiëntenproblemen bespreken.
 • Door onze kennis samen te brengen proberen we optimaal te helpen.

SPOEDGEVALLEN

Wanneer dringende hulp nodig is... mag je natuurlijk altijd bellen! Vraag niet nodeloos om dringende hulp: dit neemt veel tijd in beslag en doet andere zieken wachten.
Spoedgevallen kunnen steeds tussendoor opgevangen worden na telefonische contact

VOORSCHRIFTEN EN ATTESTEN

Voorschriften worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging of een huisbezoek.
Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dient dit ook te gebeuren tijdens een raadpleging of huisbezoek.

VERWIJSBRIEVEN EN UITSLAGEN 

Verwijsbrieven en uitslagen liggen na afspraak ter beschikking aan de balie. Je kan deze afhalen tijdens de openingsuren van ons secretariaat. (8.00-19.00).