U bent hier Home Nuttige info

Nuttige info

GMD

Wat is het GMD?
Uw huisarts verzamelt al uw belangrijke medische gegevens (operaties, chronische ziekten, verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers, gegevens over behandelingen …) in uw Globaal Medisch Dossier (GMD).

Het GMD is gratis voor iedereen. De jaarlijkse bijdrage wordt volledig terugbetaald door uw ziekenfonds. Om administratieve redenen regelt de huisarts dit via derdebetalersregeling (rechtstreekse verrekening) met uw mutualiteit. Hiervoor is het voldoende uw identiteitskaart of ISI+ mee te brengen.

Wat zijn de voordelen?
Het verzamelen van uw medische gegevens maakt een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen zorgverstrekkers mogelijk. Dit dossier zorgt ervoor dat uw huisarts een totaalbeeld heeft van uw gezondheidstoestand. Zo kan hij/zij beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn en of voorgestelde behandelingen niet strijdig zijn met mekaar.

Als u een GMD heeft, krijgt u bovendien tot 30% vermindering op het remgeld (d.i. het bedrag dat u niet terugkrijgt van de mutualiteit) voor een raadpleging of een huisbezoek. Het terugbetalingstarief hangt af van de categorie waartoe u behoort (jonger dan 10 jaar, chronisch zieke, palliatief patiënt,…).

Hoe een GMD aanvragen?
Bij uw volgende raadpleging in het kabinet of tijdens een huisbezoek vraagt u persoonlijk aan uw huisarts om een GMD te openen. Ouders vragen voor hun kind(eren) de opening van een GMD. Het GMD dient jaarlijks te worden verlengd.

U raadpleegt een andere arts?
Indien u een andere huisarts van onze groepspraktijk bezoekt dan diegene waarbij u uw GMD afsloot, kunt u van dezelfde rechten genieten Specialisten zijn niet verplicht gegevens door te geven aan de huisarts. Wanneer u een andere arts (huisarts of specialist) raadpleegt, vraag dan altijd om nuttige informatie door te geven aan uw huisarts.

Bij verhuis of wijziging van huisarts kan het dossier, op uw vraag, doorgegeven worden aan een nieuwe huisarts.

RESULTATEN

Bij onderzoeken (bln, ekg, spirometrie, ...) verricht door onze VPK, is het steeds uw eigen verantwoordelijkheid om de resultaten op afspraak te bespreken met uw arts.

NUTTIGE LINKS 

www.drughulp.be

www.cadlimburg.be

www.alcoholhulp.be

www.cannabishulp.be
www.gokhulp.be

www.depressiehulp.be

www.fitinjehoofd.be
www.omgaanmetdementie.be
www.diabetes.be
www.allesoverkanker.be
www.bevolkingsonderzoek.be
www.kindengezin.be
www.groeimee.be
www.leif.be

www.itg.be
www.tabakstop.be

https://nexuzhealth.com/nl/

https://www.info-coronavirus.be/nl/
https://mijncoronatest.be/
https://www.mijngezondheid.belgie.be/#/

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

Antigifcentrum: 070 245 245
Tele-Onthaal: 106
Zelfmoordpreventie: 1813
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling: 1712
Kankerfoon: 0800 15 802
Aids- en Soatelefoon: 078 151 515
De Druglijn: 078 151 020
Anonieme Alcoholisten: 03 239 15 15